Oblasti chovu

Oblast chovu kamzičí zvěře "Hrubý Jeseník"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Lesů České republiky s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, rozhodnutím č.j.: KUOK/12531/04/OŽPZ/486 ze dne 21. prosince 2004 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) v obvodu územní působnosti městských úřadů obcí s rozšířenou působností Bruntál, Jeseník, Rýmařov a Šumperk. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.1.2005.

Oblast chovu kamzičí zvěře s názvem

"Hrubý Jeseník"

tvoří 18 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb:

příslušný městský úřad název honitby výměra honitby v ha normovaný stav v ks minimální stav v ks
Bruntál Vidly 851 5 5
Bruntál Bílý Potok 1629 5 5
Bruntál Praděd 2723 8 5
Jeseník Bradlo 1085 5 5
Jeseník Spálená 1025 5 5
Jeseník Borek 1148 5 5
Jeseník Klín 1975 8 6
Jeseník Keprník 1604 8 5
Jeseník Mlýnky 887 5 5
Rýmařov Vidly 851 5 5
Rýmařov Hvězda 1997 - -
Rýmařov Karlov 1577 - -
Rýmařov Malá Morávka 2296 - -
Rýmařov Hubert 2005 - -
Šumperk Medvědí hřbet 1691 14 13
Šumperk Kamenec 2016 24 13
Šumperk Sedmidvory 2384 25 13
Šumperk Pec 1796 16 10
Šumperk Branná 1928 12 6
Celkem 30617 145 101

Celkový normovaný stav kamzičí zvěře je 145 kusů, celkový minimální stav kamzičí zvěře je 101 kus. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu kamzičí zvěře "Hrubý Jeseník" nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.


 

Oblast chovu jelení zvěře "Jeseníky - sever"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Honebního společenstva Lipová-lázně, IČ 452 38 138 , rozhodnutím č.j.: KUOK/32803/2011 ze dne 31.3. 2011 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro jelena evropského (Cervus elaphus) v obvodu územní působnosti městského úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2011.

Oblast chovu jelení zvěře s názvem

"Jeseníky - sever"

tvoří 20 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb: Kobrštejn, Biskupská kopa, Orlík, Javorná, Příčná, Česká Ves, Chlum, Bradlo, Spálená, Borek, Klín, Keprník, Mlýnky, Obří skály, Mikulovice, Písečná, Lipová-lázně, Šumná, Bělá pod Pradědem, Ondřejovice, o celkové výměře 27 011 ha honební plochy.

Celkový normovaný stav jelení zvěře je 194 kusů. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.

 

Oblast chovu jelení zvěře "Rychleby"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Honebního společenstva Vápenná, IČ 452 38 006 , rozhodnutím č.j.: KUOK/32806/2011 ze dne 31.3. 2011 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro jelena evropského (Cervus elaphus) v obvodu územní působnosti městského úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2011.

Oblast chovu jelení zvěře s názvem

"Rychleby"

tvoří 20 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb: Bílá Voda-les, Bílá Voda-pole, Horní Hoštice, Hřibová, Javorník, Jánský vrch, N.Č. Voda, Nýznerov, Petrovice, Smrk, Sokolí vrch, St.Červená Voda, Uhelná, Vápenná, Vápenná-les, Zálesí, Žulová -Skorošice-Vlčice, Červená Voda, o celkové výměře 25 415 ha honební plochy.

Celkový normovaný stav jelení zvěře je 144 kusů. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.

 

Oblast chovu pro daňka skvrnitého "Stará Červená Voda"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Honebního společenstva Lipová-lázně, IČ 452 38 138 , rozhodnutím č.j.: KUOK/89808/2011 ze dne 15.8. 2011 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro jelena evropského (Cervus elaphus) v obvodu územní působnosti městského úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník. Rozhodnutí nabylo právní moci dne           2011.

Oblast chovu daňčí zvěře s názvem

"Stará Červená Voda"

tvoří 8 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb: Kobylá, Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, Velké Kunětice, Vidnava-Velká Kraš, Vápenná, Černá Voda-rybníky, Červená Voda, o celkové výměře 9 492 ha honební plochy.

Celkový normovaný stav daňčí zvěře je 77 kusů. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.

 

 

Počet návštěv

Dnes 11

Včera 19

Týden 11

Měsíc 202

Celkem 77720

Kontakt

Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425

Spřátelené weby