Oblasti chovu

Oblast chovu kamzičí zvěře "Hrubý Jeseník"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Lesů České republiky s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, rozhodnutím č.j.: KUOK/12531/04/OŽPZ/486 ze dne 21. prosince 2004 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) v obvodu územní působnosti městských úřadů obcí s rozšířenou působností Bruntál, Jeseník, Rýmařov a Šumperk. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.1.2005.

Oblast chovu kamzičí zvěře s názvem

"Hrubý Jeseník"

tvoří 18 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb:

příslušný městský úřad název honitby výměra honitby v ha normovaný stav v ks minimální stav v ks
Bruntál Vidly 851 5 5
Bruntál Bílý Potok 1629 5 5
Bruntál Praděd 2723 8 5
Jeseník Bradlo 1085 5 5
Jeseník Spálená 1025 5 5
Jeseník Borek 1148 5 5
Jeseník Klín 1975 8 6
Jeseník Keprník 1604 8 5
Jeseník Mlýnky 887 5 5
Rýmařov Vidly 851 5 5
Rýmařov Hvězda 1997 - -
Rýmařov Karlov 1577 - -
Rýmařov Malá Morávka 2296 - -
Rýmařov Hubert 2005 - -
Šumperk Medvědí hřbet 1691 14 13
Šumperk Kamenec 2016 24 13
Šumperk Sedmidvory 2384 25 13
Šumperk Pec 1796 16 10
Šumperk Branná 1928 12 6
Celkem 30617 145 101

Celkový normovaný stav kamzičí zvěře je 145 kusů, celkový minimální stav kamzičí zvěře je 101 kus. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu kamzičí zvěře "Hrubý Jeseník" nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.


 

Oblast chovu jelení zvěře "Jeseníky - sever"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Honebního společenstva Lipová-lázně, IČ 452 38 138 , rozhodnutím č.j.: KUOK/32803/2011 ze dne 31.3. 2011 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro jelena evropského (Cervus elaphus) v obvodu územní působnosti městského úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2011.

Oblast chovu jelení zvěře s názvem

"Jeseníky - sever"

tvoří 20 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb: Kobrštejn, Biskupská kopa, Orlík, Javorná, Příčná, Česká Ves, Chlum, Bradlo, Spálená, Borek, Klín, Keprník, Mlýnky, Obří skály, Mikulovice, Písečná, Lipová-lázně, Šumná, Bělá pod Pradědem, Ondřejovice, o celkové výměře 27 011 ha honební plochy.

Celkový normovaný stav jelení zvěře je 194 kusů. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.

 

Oblast chovu jelení zvěře "Rychleby"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Honebního společenstva Vápenná, IČ 452 38 006 , rozhodnutím č.j.: KUOK/32806/2011 ze dne 31.3. 2011 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro jelena evropského (Cervus elaphus) v obvodu územní působnosti městského úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2011.

Oblast chovu jelení zvěře s názvem

"Rychleby"

tvoří 20 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb: Bílá Voda-les, Bílá Voda-pole, Horní Hoštice, Hřibová, Javorník, Jánský vrch, N.Č. Voda, Nýznerov, Petrovice, Smrk, Sokolí vrch, St.Červená Voda, Uhelná, Vápenná, Vápenná-les, Zálesí, Žulová -Skorošice-Vlčice, Červená Voda, o celkové výměře 25 415 ha honební plochy.

Celkový normovaný stav jelení zvěře je 144 kusů. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.

 

Oblast chovu pro daňka skvrnitého "Stará Červená Voda"

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, příslušný v přenesené působnosti podle § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 57 odst. 2 a § 59 odst.1 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, vymezil na návrh Honebního společenstva Lipová-lázně, IČ 452 38 138 , rozhodnutím č.j.: KUOK/89808/2011 ze dne 15.8. 2011 podle § 3 odst. 3 zákona myslivosti, oblast chovu pro jelena evropského (Cervus elaphus) v obvodu územní působnosti městského úřadu obce s rozšířenou působností Jeseník. Rozhodnutí nabylo právní moci dne           2011.

Oblast chovu daňčí zvěře s názvem

"Stará Červená Voda"

tvoří 8 pravomocně uznaných navzájem souvislých honiteb: Kobylá, Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, Velké Kunětice, Vidnava-Velká Kraš, Vápenná, Černá Voda-rybníky, Červená Voda, o celkové výměře 9 492 ha honební plochy.

Celkový normovaný stav daňčí zvěře je 77 kusů. Podle § 36 odst. 2 zákona o myslivosti budou uživatelé uvedených honiteb každoročně při vypracování plánu mysliveckého hospodaření vycházet ze závěru a doporučení KrÚ tak, aby vymezení oblasti chovu nevedlo ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území.

 

 

Počet návštěv

Dnes 2

Včera 8

Týden 36

Měsíc 67

Celkem 81168

Kontakt

Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425

Spřátelené weby